Řidičské oprávnění skupiny „B“ opravňuje k řízení:

 

a) motorových vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 Kg a s nejvýše  8 místy k sezení, kromě místa řidiče. K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné  vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

 

b) traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 Kg.

 

c) jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písmene a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 Kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.