Autoškola Valenta Vám nabízí řidičské průkazy skupin: A/M, A1, A2, A, B

 

Informace pro žadatele

Výuky a výcviku pro získání skupiny B se může zúčastnit každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být starší více jak 3 měsíce a musí být potvrzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR ( u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel.

 

Kontaktujte nás